Coaching

Het begrip coachen kom je tegen op allerlei plekken waar sturing gegeven wordt aan processen.

Zo zijn er van oudsher coaches in de sportwereld, die individuen en / of teams begeleiden naar nog hogere prestaties, (job) coaches in de wereld van de re-integratie, die werkzoekenden help om de geschikte baan te vinden, coaches (management coach, etc.) op de werkvloer, die medewerkers en / of managers begeleiden om een nog betere invulling aan hun taak te geven.

Maar er zijn ook coaches die mensen de juiste begeleiding geven om effectieve inzetbaarheid mogelijk te maken en te waarborgen, waarbij de mogelijkheden van de toekomst centraal staan.

Levensvragen

  1. Wat wil Ik?
  2. Hoe ziet dat er concreet uit?
  3. Wat heb ik daarvoor nodig?
  4. Vooral van mijzelf?
  5. Wat moet ik ervoor doen?
  6. Heb ik dat ervoor over?

en meer…

Waarom Coaching?

Ieder mens heeft een eigen set aan unieke gaven, talenten en kwaliteiten. Niet altijd wordt hier optimaal gebruik van gemaakt: omdat de situatie daar niet om vraagt, men niet bewust is van deze unieke gaven, talenten en kwaliteiten of men niet weet hoe deze in te zetten.

Als men bereid is aandacht te geven aan het (verder) ontwikkelen van deze unieke gaven, talenten en kwaliteiten kan coaching daarbij helpen. Coaching op persoonlijke vaardigheden geeft richting aan het verder ontwikkelen en toepassen van persoonlijke vaardigheden (soft skills, voorwaardenscheppende competenties). Doorvragen, spiegelen, steunen zijn basisvaardigheden van een coach.

Een coach maakt iemands potentiële vaardigheden vrij zodat die iemand zo goed mogelijk presteert. Het is het bevorderen van leren. De coach is een klankbord, iemand die je bewust maakt, een helper (geen hulpverlener!!). Het coachen is sterk gericht op het laten nemen van de eigen verantwoordelijkheid door de ander en die persoon daarin te helpen, te ondersteunen.

Waarom Michel Blessing?

De werkwijze van Michel is er op gericht om deze aspecten te benoemen, onderlinge relaties te leggen en hier aan te werken. Belangrijkste kenmerk is dat hij goed kan luisteren en kan teruggeven wat hij hoort en ziet. Hij laat de coachee volledig in haar / zijn waarde.

Hij ondersteunt de coachee gedurende het traject in het zelf nemen van verantwoording voor de persoonlijke (en/of professionele) ontwikkeling, waardoor duidelijker eigen keuzes gemaakt kunnen worden. Keuzes die zowel voor de coachee als voor haar / zijn omgeving (privé, zakelijk) stimulerend en inspirerend zijn. Het merendeel van zijn coachees heeft een leidinggevende functie.

Sinds 1994 heeft Michel zijn eigen Consultancybureau, waar hij naast Coaching en Training Persoonlijke Ontwikkeling zich ook intensief bezig houdt met Interim Management.

Michel is een pragmaticus, autodidact en staat dicht bij de mens.

Over Michel

“Michel straalt rust en acceptatie uit. Hij is communicatief, luisterend en gericht op de verbinding met mensen;”
“Door zijn bedrijfskundige achtergrond en interim management ervaring geschikt voor leidinggevenden, door zijn persoonlijkheid ook geschikt voor mensen die vastgelopen zijn;”
“Héél inspirerend; veel over mezelf geleerd;”
“Wist niet dat ik dit in mij had, coaching heeft mij veel gebracht;”
“Ik kan weer verder na dit inspirerende traject;”
“De rust die de coach uitstraalt heeft mij zeer geïnspireerd tijdens het coachingstraject.”