En…

Consultancy

Wij faciliteren u in het definiëren van een helder en gezamenlijk begrip van dat wat moet worden bereikt binnen het innovatieproces in relatie tot een specifiek probleem, ambitie of uitdaging. Daarvoor stelt u een multidisciplinair team samen van belangrijke en deskundige spelers in uw organisatie.

Resultaat
Wij begeleiden u in het FreeZone Innovation Proces, met als resultaat oplossingen die worden aanbevolen voor implementatie. Uiteindelijk wordt per idee een concept business case opgeleverd.

Investering
Inzet 5 tot 7 dagen. Informeer naar de kosten.

Vervolg
In het vervolgtraject kunnen wij u ondersteunenin het opzetten van de nodige programma’s en projecten.

Training

De FreeZone Innovation training is een 2-daagse actieve en praktijkgerichte training die de deelnemers de kans geeft om hun vaardigheden aan te scherpen door het gebruik van diverse innovatietechnieken en -oefeningen.

De deelnemers oefenen tevens in het toepassen van de FreeZone Innovation methodiek aan de hand van werkgerelateerde casussen. Hierdoor leren ze de diverse toepassingsmogelijkheden van het model kennen.

Belanghebbenden
Managers, professionals, staf, etc. Die mensen van wie het werk innovatieve ideeën, oplossingen en beslissingen vereist.

Resultaat
Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om de FreeZone Innovation Methodiek in de eigen organisatie toe te passen.

Investering in Tijd
2 dagen (= 5 dagdelen), 6 – 15 deelnemers. Totale inzet: 8 – 10 dagdelen. Informeer naar de kosten.

Vervolg
In het vervolgtraject kunnen wij u ondersteunen in het opzetten van de nodige programma’s en projecten.