Human Potential Management

Doelstelling van HPM is het geven van begeleiding opdat een effectieve inzetbaarheid van de persoon mogelijk wordt en/of gewaarborgd blijft.

Wij bieden maatwerk aan op het gebied van Human Potential Management. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • loopbaan adviseur: stelt samen met de medewerker vast waar deze staat, waar deze zou willen staan en wat nodig is om daar te komen;
  • voorbeeldfunctie (role model): doet zaken op een zodanige wijze voor, dat de medewerker er van kan leren zonder dat de medewerker zich gaat identificeren met de mentor;
  • klankbord: is beschikbaar als de medewerker daar behoefte aan heeft;
  • coach: helpt de medewerker bij het uitvoeren van opdrachten in een stimulerende zin; is beschikbaar voor het (doen) beantwoorden van vragen; is bereid tot het geven van feedback. Zie ook onder coachen.

Taken en verantwoordelijkheden

Bovengenoemde rollen brengen verschillende taken en verantwoordelijkheden voor de Human Potential Manager met zich mee:

  • In de rol als loopbaan adviseur stelt de Human Potential Manager samen met de medewerker vast waar de medewerker staat, waar hij/zij zou willen staan en wat er nog is om daar te komen.
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat de Human Potential Manager als voorbeeldfunctie een belangrijke taak in het leerproces van een medewerker heeft. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Human Potential Manager in alle opzichten het goede voorbeeld te geven en toch te voorkomen dat de medewerker zich te zeer met hem/haar gaat identificeren.
  • Als coach laat de Human Potential Manager de medewerker gedefinieerde opdrachten uitvoeren, is beschikbaar voor het (doen) beantwoorden van vragen hierover en geeft feedback ten aanzien van de taakuitoefening.
  • Als klankbord/adviseur is de Human Potential Manager beschikbaar wanneer de medewerker daar behoefte aan heeft.
  • Binnen al deze functies kan/zal de Human Potential Manager de rol van vertrouwenspersoon vervullen. Medewerkers kunnen behoefte hebben aan een aanspreekpunt voor (al dan niet vermeende) problemen zonder dit direct “formeel” via een manager te hoeven spelen.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij staat dit effectief vorm te geven bij zowel individuen als in organisaties. De rollen die wij invullen variëren per keer, per aanpak.

HPM proces

De relatie tussen Human Potential Manager en medewerker

Voor een effectieve vervulling van het Human Potential Managerschap is een vertrouwensrelatie tussen beiden nodig. De medewerker moet bereidt zijn de Human Potential Manager in principe alle vijf zijn functies te accepteren en de Human Potential Manager moet open staan voor de persoon van de medewerker en waardering hebben voor diens (toekomstige) job.

Openheid en communicatie tussen beiden over de invulling van het Human Potential Managerschap is hiervoor een voorwaarde.

Meer weten over hoe wij Human Potential Management vorm geven?