Innovatie

Innovation

Implementation of a new or significantly improved idea, good,
service, process or practice that is intended to be useful.

De kunst van Innoveren

Innoveren is hot. En dat is niet verwonderlijk. Markten worden steeds complexer en dynamischer. Met alleen verbeteren van wat er is, kunnen we ons onvoldoende onderscheiden. Als we rendabele marktruimte willen creëren, en zeker willen zijn van continuïteit van onze organisaties, dan is Vernieuwende Vooruitgang nodig.

Innoveren is een wereld van mooie woorden en prachtige concepten. Maar hoe geven we dat nou gestalte in de praktijk? Welke uitdagingen komen we daarbij tegen?

Dat is waar wij onze drijfveer vinden: praktische toepassingen die gericht zijn op het loslaten van het bestaande en het samen met u vinden van nieuwe wegen naar toekomstig succes.

B40MC Innovatie

B40MC onderscheid zich door de persoonlijke wijze van dienstverlening, verbinding leggen met de organisatie van andere bureaus.

Dit is ook van belang voor innoveren. Het gaat daarbij in onze ogen om de implementatie van vernieuwde of significant verbeterde ideeën, producten, diensten of processen en werkwijzen die nuttig zijn en daarmee waarde toevoegen.

Dat beslaat een breed terrein van mogelijkheden. Het gaat niet alleen om technische doorbraken, maar vooral om vernieuwende praktische toepassingen. Die verder gaan dan wat we gewend zijn te doen.

Dat maakt innoveren niet alleen spannend en interessant, maar ook belangrijk en zelfs noodzakelijk.

Vandaar dat we er voor hebben gekozen om met B40MC Innovation diensten te ontwikkelen die onze klanten helpen met het versterken van hun marktpositie door samen uitdagende innovatieprogramma’s en -projecten op te zetten en uit te voeren.

We werken daarbij aan het ontwikkelen van het innovatiebewustzijn, bepalen samen een adequate innovatiestrategie en zorgen voor een goed te managen innovatieproces.

Juist omdat het spectrum van innovatiemogelijkheden zo breed is geworden, is het belangrijk om een duidelijke strategische keuze te maken ten aanzien van de innovatierichting die wordt ingeslagen.

Deze keuze is strategisch, omdat focus nodig is om onderscheidend vermogen om te zetten in duurzaam concurrentievoordeel.

En verder…

Het FreeZone Innovation Proces verder toegelicht…

Onze Producten & Diensten op het gebied van Innovatie.

FreeZone Innovation kan door middel van Consultancy en Training in uw organisatie worden ingezet.