Interim Management

Een goede interim manager

Is resultaatgericht, met een continue focus om doelen te bereiken, resultaten te boeken en bij voorkeur de verwachtingen te overtreffen. Meer dan gemiddeld autonoom werkend, snel beslissend en bereid om risico’s te nemen. Een gestructureerd werker.

Kan omgaan met veranderingen , conceptueel en creatief. Weet nieuwe initiatieven te onderbouwen met voor een ieder duidelijke beweegredenen en heeft de bereidheid om in te gaan op kritiek. Het creëren van dit draagvlak is de basis: de interim manager staat ook aan het roer tijdens de implementatie en volgt deze tot op het niveau van de werkplek.

Heeft ruime ervaring met het aansturen van mensen en toont leiderschap. Het liefst zo min mogelijk gehinderd door regels en structuren, maar zelf uitstekend in staat om mensen te voorzien van heldere instructies en richtlijnen. De interim manager beheerst de kunst om de leiderschapsstijl aan te passen aan de situatie of het individu.

Kortom: interim managers zijn zeer actieve denkers èn doeners. En dat maakt ze zo anders. Ze bezitten een meer dan gemiddelde dosis humor.

Michel Blessing is zo’n interim Manager

(Dat is wat anderen over hem zeggen!)

Allround Interim Manager met een Bedrijfskundige achtergrond: ruim 35 jaar staf- en lijnervaring bij de overheid (Rijk, Gemeente,  ZBO’s, etc.), Non-Profit (Zorg, e.d.) en bedrijfsleven. Ruime expertise op het gebied van implementeren van veranderingen in complexe omgevingen.

Gespecialiseerd op het gebied van Interim Management, Veranderingsmanagement, Implementatie van veranderingen en Training.

Kracht ligt in belangrijke mate in het begeleiden van mensen en organisaties naar een verandering toe c.q. tijdens de verandering (het in beweging zetten), het leiden van veranderingsprojecten, resultaat- én mensgericht (samen) werken en plezier in het in teamverband opereren.

Werkwijze: korte snelle interventies, teamvorming, implementatieprocessen, enthousiasme, openheid en humoristische aanpak. Is gespecialiseerd in patroonherkenning op individueel, team en organisatieniveau, in het begeleiden van organisatie- en cultuurveranderingen en alles wat te maken heeft met persoonlijke groei.