Leading Change

Een persoonlijke uitdaging

In organisaties is veranderen is een continu proces van afscheid nemen en ‘opnieuw’ beginnen. Veranderen gaat nooit vanzelf en vaak niet van harte.

De oude situatie is bekend, de nieuwe onzeker. De verhoudingen in het team en de organisatie komen in beweging en dat roept weerstand op. Veranderen en een gevoel van verlies is ons bekend. Het gevoel van nieuwe kansen minder.

Studie Conferentie

In de Studieconferentie Leading Change wordt samen onderzocht wat verandering is, langs welke procesmatige fasen verandering verloopt, en op welke wijze wij verandering (beter) kunnen sturen. Daarbij is het van belang dat we ons realiseren, dat wij zelf deel van die verandering zijn.

Kennis van en inzicht in de betekenis van veranderingen in ons eigen leven en werk vormen dan ook de basis voor een professionele aanpak.

Veranderingsmanagement is de rechterhand van Implementeren. Iedereen die zich met Implementeren bezig houdt is ook Change Agent. Dat vraagt ervaring, inzicht en ontwikkeling. In de Leading Change conferentie kan hieraan gewerkt worden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Programma

De dag wordt ingedeeld in 3 dagdelen. In korte introducties en aan de hand van oefeningen die op de praktijk zijn gebaseerd worden onder meer met de volgende thema’s gewerkt:

  • Werkstijlen en verandering
  • Veranderingen, tussen lineair en transformerend
  • Het zeven fasen model van verandering van Sabina Spencer en John Adams
  • Omgaan met mensen in verandering
  • Stress en verandering
  • Mindset (aannames en geloofsystemen) en verandering
  • Persoonlijke kwaliteiten als inzet
  • Doel, visie en keuzen

De dag wordt afgerond met het maken van een eigen plan voor verdere ontwikkeling en Integratie in de praktijk van het eigen werk.

Resultaat

In deze studieconferentie wordt een aanzet gegeven door de ontwikkeling van eigen inzicht in verandering als proces en inzicht in persoonlijke mogelijkheden om daar professioneel mee om te gaan. Daarbij wordt ook gewerkt aan visieontwikkeling.

Organisatie en kosten

B40MC is organisator van deze studieconferentie, die geleid wordt door Michel Blessing.

Minimaal aantal deelnemers 10, maximaal aantal deelnemers 20.

Kosten op aanvraag.


“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way” – John C. Maxwell
“The only safe ship in a storm is leadership” – Faye Wattleton
“Those who try to lead the people can only do so by following the mob” – Oscar Wilde
“To lead the people, walk behind them” – Lao Tzu
“Try not to become a man of success but a man of value” – Albert Einstein