Producten & Diensten

Visie ontwikkelen & Innovatiebewustwording, w.o.:

 • Behoefteontwikkeling (inspiratie- en inzichtproces)
 • Innovatie paradox
 • Transformatievenster

Innovatiestrategie formuleren & Richting bepalen, w.o.:

 • Innoveren en excelleren
 • Spiegelconfrontatie
 • Innovatie proces management, w.o.: Freezone Innovation

Ondersteuning bij:

 • Ideeën genereren
 • Project Selectie
 • Ontwikkeling
 • Implementeren

Verbeteren Bedrijfsresultaten door:

 • Marktverruiming
 • Omzetgroei
 • Margeverbetering
 • Continuïteitszekerheid

Werkwijze:

 • Samen ontwikkelen
 • Iteratief
 • Integraal
 • Out of the box

Kernbegrippen

 • Kijken, visie, beschouwen
 • Inspiratie (bezieling, enthousiasme, geestdrift)
 • Samen werken aan betere bedrijfsresultaten
 • Excelleren: het stelselmatig verbeteren van het bestaande (de krachten en positieve aspecten van de bedrijfsvoering benutten om prestatiekansen te vergroten)

Toepassing van FreeZone Innovation

Innovatie wordt vaak geassocieerd met ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

De meest succesvolle innovaties blijken altijd het resultaat te zijn van een gestructureerde en doelbewuste zoektocht naar innovatiekansen, zoals:

 • Vragen vanuit een proces
 • Veranderingen in de industrie of markt
 • Demografische veranderingen
 • Veranderde kijk op zaken en gebeurtenissen
 • Nieuwe kennis / technologie
 • Onverwachte voorvallen

FreeZone Innovation helpt u deze zoektocht te structureren.

Situaties waarin FreeZone Innovation goed toepasbaar is

 • Een uitdaging: Technologisch, Overleven van het bedrijf, Een betere manier vinden
 • Een kans: Productverbetering, Behoefte van klanten
 • Bestaande problemen: Markt / Concurrentie, Omgevinggerelateerd, Wetgeving, Complexiteit, Klanten / Verkopers, Product / Dienst, Risico’s, Kosten

FreeZone Innovation koppelen aan het productontwikkelingsproces

De meeste bedrijven hanteren een traditioneel innovatieproces (zie figuur hieronder) waarbij gewerkt wordt met goede en uitgewerkte methoden voor projectselectie, ontwikkeling en implementatie. Vaak mist men een goede structuur om waardevolle ideeën te genereren, waardoor de input vanuit die fase niet aan de gewenste en verwachte kwaliteit voldoet. Door FreeZone in de ideeënfase te integreren ontstaat hiervoor een gestructureerd proces.

Voorbeeld van een innovatieproces en zijn activiteiten:

Consultancy of Training

FreeZone Innovation kan door middel van Consultancy en Training in uw organisatie worden ingezet.